התבוננות והתמודדות עם אתגרי היומיום דרך פריזמת הגוף

קורסים

מכניסים את הגוף לכיתה - השתלמות בית ספרית

פריזמה - הכשרות

קורס לעובדי הוראה
צוותי חינוך

פריזמה - הכשרות

קורס להורים
סקרנים

פריזמה - הכשרות

קורס למטפלים

בקרוב

פריזמה - הכשרות