הקורסים של פריזמה מיועדים לכל אחת ואחד, הם מאפשרים התבוננות חדשה במציאות היומיומית דרך  פריזמת הגוף וקידום נוכחות מודעת.

בקורס תקבלו ידע והכרות עם הגוף יכולותיו וצרכיו ומגוון כלים יישומיים לזיהוי, מענה ורתימת הגוף במציאות הדינמית ולמטרות השונות של כל אחת ואחד. 

קורסים

מכניסים את הגוף לכיתה - השתלמות בית ספרית

פריזמה - הכשרות

קורס לעובדי הוראה


פריזמה - הכשרות

קורס למטפלים

בקרוב

פריזמה - הכשרות

קורס הורים

בקרוב

פריזמה - הכשרות