הקורסים של פריזמה מאפשרים התבוננות ויכולת התמודדות עם אתגרי היומיום בדרך אחרת - דרך פריזמת הגוף.

קורסים

מכניסים את הגוף לכיתה - השתלמות בית ספרית

פריזמה - הכשרות

קורס לעובדי הוראה
צוותי חינוך

פריזמה - הכשרות

קורס להורים
סקרנים

פריזמה - הכשרות

קורס למטפלים

בקרוב

פריזמה - הכשרות