הקורסים של פריזמה מיועדים לכל אחת ואחד, הם מאפשרים התבוננות חדשה במציאות היומיומית דרך  פריזמת הגוף וקידום נוכחות מודעת.

בקורס תקבלו ידע והכרות עם הגוף יכולותיו וצרכיו ומגוון כלים יישומיים לזיהוי, מענה ורתימת הגוף במציאות הדינמית ולמטרות השונות של כל אחת ואחד. 

קורסים

מכניסים את הגוף לכיתה - השתלמות בית ספרית

פריזמה - הכשרות

קורס לסטודנטים

פריזמה - הכשרות

השתלמות למורים בשבתון

במסגרת לימודי רשות

פריזמה - הכשרות

קורס הורים

פריזמה - הכשרות

השתלמות בית ספרית

  • התוכניות מאושרות משרד החינוך ונמצאות במערכת גפ”ן
  • תוכנית פריזמה – מכניסים את הגוף לכיתה (אסטרטגיות בתנועה) 5539
  • תוכנית מכניסים את הגוף לכיתה (פריזמה)  12454
  • מוכרות גם כתוכניות ‘הכלה’ ו’באים בטוב’.
  • ניתן לקבל גמול השתלמות