פריזמה – השתלמות בית ספרית

מענה גופני מותאם מאפשר התמודדות מוצלחת עם מרבית אתגרי החינוך בטווח הקצר, תוך כדי הטמעת המענים לשימוש עצמי ועצמאי לwellbeing בטווח הארוך

מבנה ההשתלמות

שבעה מפגשים אסינכרוניים – בעיקר ידע תיאורטי:

  • הכרות עם התפיסה ומודל העבודה
  • הכרות עם מערכות הגוף המשמעותיות:  מוח, תנועה, חושים, נשימה, יציבה, תפקודי ניהול 
  • ההכשרה מלווה במשימות להטמעה לטובת התאמת התהליך לצוות (לא מדובר על משימות ארוכות, אין תשובות נכונות ואין ציונים

בין שמונה לעשרה מפגשים פרונטליים: 

  • סימולציות וסדנאות פרונטליות על בסיס הרקע התיאורטי – הקניית כלים, התנסות מחיי היומיום בביה”ס.
  • המפגשים הפרונטליים יערכו בין לבין המפגשים האסינכרוניים.
  • לבחירה – הבניית שפה ושגרות בית ספריות – איך יראה סדר היום, מבנה השיעור, שיטות הוראה מתוך פריזמת הגוף. 

שלושת העקרונות של פריזמה בהכשרה ובליווי בי”ס

1.
מורים תחילה 

הצוותים החינוכיים הם סוכני השינוי. המורים מתנסים וחווים את השפעתה המיטיבה של התפיסה טרם הבאתה לכיתה. אין צורך בידע קודם, תוספת שעות או צוות ייעודי.

2.
שלם הגדול מסך חלקיו

תודעת הגוף נוגעת בכל פרמטר ביום יום. כל מסגרת מתאימה לעצמה את אופני ההטמעה בהתאמה לצורכי קהילת בית הספר. התפיסה תומכת כל פדגוגיה ולכן המסגרות החינוכיות מוזמנות לשלב מענים שונים בהתאמה לאורח החיים.

3.
בקרב בני האדם רב הדמיון על השוני

מעגלי השייכות, הפיזיולוגיה והמימיקות שלנו דומות, ובכל זאת אנחנו שונים. פריזמה מציעה פעולות התומכות ברוב המכריע של האוכלוסייה, תוך שהיא מנרמלת את הגיוון מתוך התייחסות אל כלל האוכלוסייה כשונים.

  • התוכנית מאושרת משרד החינוך ונמצאת במערכת גפ”ן הכשרה מספר 5539
  • תוכנית פריזמה – מכניסים את הגוף לכיתה (אסטרטגיות בתנועה)
  • מוכרת גם כתוכנית ‘הכלה’ ו’באים בטוב’.
  •  ניתן לקבל גמול השתלמות.

* מאושר משרד החינוך. בגפ”ן תכנית הכשרה מספר 5539, ‘מכניסים את הגוף לכיתה’ (אסטרטגיות בתנועה).